Realizacja Programu BEZPIECZNA+


Przeprowadzenie lekcji wychowawczych według załączonych scenariuszy na temat korzyści i zagrożeń wynikających z korzystania z sieci (18-29.09.2017r.).

---> scenariusz 1

---> scenariusz 2

---> Fotorelacja

Przygotowanie przez poszczególne klasy cyklu audycji wygłaszanych przez szkolny radiowęzeł: "Reagowanie w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu"

---> Prawidłowe postępowanie w sytuacji zakładniczej. /18-22.09.2017r./

---> Pierwsza pomoc przy ataku padaczki (epilepsja). /25-29.09.2017r./

---> Właściwe zachowanie w sytuacji omdlenia./02-06.10.2017r./

---> Postępowanie przy krwotoku z nosa. /09-13.10.2017r./

---> Prawidłowe postępowanie podczas zagrożeń naturalnych ze szczególnym uwzględnieniem silnych wiatrów i nawałnic. /16-20.10.2017r./

---> Czym jest stalking i jak się przed nim bronić. /23-27.10.2017r./

---> Prawidłowe postępowanie z podejrzanym pakunkiem lub porzuconym bagażem. /30-31.10.2017r./

---> Handel ludźmi jako zagrożenie współczesnego świata. Jak uchronić się przed uprowadzeniem? /6-10.11.2017r./

---> Pierwsza pomoc osobie z podejrzeniem zatrucia nieznanymi substancjami. /13-17.11.2017r./

---> Pierwsza pomoc osobie z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego. /20-24.11.2017r./

---> "Panika pod kontrolą", czyli jak zapanować nad lękiem? /27.11-1.12.2017r./

Wykład przedstawicieli Straży Miejskiej na temat aspektów prawnych sytuacji z jakimi możemy spotykać się w życiu codziennym (5.10.2017r.).

---> Fotorelacja

Przeprowadzenie próbnej akcji ewakuacyjnej budynku szkolnego wraz z ćwiczeniami Straży Pożarnej (11.10.2017r.).

---> Fotorelacja

Pokaz gaszenia różnych typów materiałów, przy użyciu zróżnicowanych środków gaśniczych. (12.10.2017r.).

---> Fotorelacja

Pokaz udzielania pierwszej pomocy przez Studentów Ratownictwa Medycznego z PWSZ w Legnicy (06.11.2017r.).

---> Fotorelacja

"Psychologiczne aspekty samoobrony" prelekcja i pokaz - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji (15.11.2017r.).

---> Fotorelacja

"Dzień bez z@sięgu" - akcja promująca mądre korzystanie z nowoczesnych nośników informacji i sposobów komunikacji (16.11.2017r.).

---> Fotorelacja

Międzyklasowy Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy zorganizowany we współpracy z Kołem Naukowym Młodych Medyków przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy (23.11.2017r.).

---> Fotorelacja

PODSUMOWANIE PROGRAMU BEZPIECZNA+ (06.12.2017r.).

---> Prezentacja

---> Fotorelacja