Dyrekcja SzkołyDyrektor Szkoły:

mgr Izabela Stasiak-Kicielińska

Wicedyrektorzy:

mgr Agnieszka Mozalewicz

mgr Anna Chodor

mgr Jerzy Golemo