INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU ERASMUS+                    Nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037430


---> Zaproszenie do udziału w rekrutacji

---> Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

---> Formularz zgłoszeniowy - osoba niepełnoletnia

---> Formularz zgłoszeniowy - osoba pełnoletnia

---> Wyniki rekrutacji do projektu


Informacje dla wyjeżdżających do Hiszpanii:

---> Organizacja przyjmująca uczestników projektu

---> Potencjalne miejsca praktyk