KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA, INFORMACJE                             -------> Plan Zajęć LUTW<-------                           

LUTW - REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018 / 2019
Osoby zainteresowane uczęszczaniem na zajęcia (wykaz w załączeniu) Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2018/2019 proszone są o składanie deklaracji na załączonym formularzu w sekretariacie LUTW ul.Lotnicza 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ckziu.legnica.pl
Termin składania deklaracji uczestnictwa mija 30 czerwca 2018 r. (liczy się data wpływu).
>>wykaz proponowanych zajęć<<
>>formularz rekrutacyjny<<


----------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć na Legnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z zakresu religioznawstwa.


Chętne osoby proszone są o składanie ofert na załączonym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@ckziu.legnica.pl lub osobiście/listownie na adres siedziby Legnickiego UTW w Legnicy ul. Lotnicza 26.
Termin nadsyłania ofert mija 31 sierpnia 2018 r. (liczy się data wpływu).
>>formularz zgłoszenia oferty<<


----------------------------------------------------------------------------------------------

"Laur Miejskiej Rady Seniorów II kadencji"


   Miło nam poinformować, że Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku został w dniu 26 kwietnia 2018 roku uhonorowany "Laurem Miejskiej Rady Seniorów II kadencji". Laur został przyznany za działalność społeczną na rzecz środowiska senioralnego oraz współpracę z MRS. W skład Rady podczas II kadencji, w latach 2016 - 2018, wchodziła jako reprezentant organizatora LUTW p. Anna Struś. Wśród członków Rady byli również słuchacze naszego uniwersytetu.

Współpraca z paniami Barbarą Galant (przewodniczącą) i Janiną Tumaszewicz (zastępcą przewodniczącej) układała się bardzo dobrze. Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile i wyjątkowe wyróżnienie.Szanowni Słuchacze LUTW!
Publikujemy wzór umowy między słuchaczem LUTW a Legnickim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, która będzie obowiązywać od II semestru roku akademickiego 2017/18.
                                                    >>wzór umowy<<


----------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Słuchacze,
z dniem 29 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowy
Regulamin Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Proszę o zapoznanie się z regulaminem.   >>Regulamin LUTW<<
                                                                 Izabela Stasiak-Kicielińska
                                                                 Dyrektor Centrum Kształcenia
                                                                 Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy


----------------------------------------------------------------------------------------------

S E K R E T A R I A T    L U T W

  Sekretariat Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w budynku CKZiU (ul.Lotnicza 26) pracuje według następującego harmonogramu:

Poniedziałek Środa Piątek
12.00-16.00 12.00-16.00 12.00-16.00

76 852 42 46 wew.53


   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O P Ł A T Y

   Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2017 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy (-->pełna treść zarządzenia <--) zostały ustalone terminy oraz wysokość opłat za zajęcia wnoszonych przez słuchaczy Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018:

1. W roku akademickim 2017/2018 opłata za jeden rodzaj zajęć w semestrze wynosi 36,90 zł.
2. Opłatę wnosi się za każdy rodzaj zajęć, na który słuchacz dokonał zapisu.
3. Opłaty należy wnieść do dnia:
a/ 30 września 2017r. - za semestr zimowy;
b/ 31 stycznia 2018r. - za semestr letni,
na konto bankowe o numerze: 24 1240 3464 1111 0010 5251 9094.
4. Wniesienie opłaty jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach.


          ----------------------------------------------------------------------------------------------