Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

KOMUNIKATY       Tygodniowy rozkład zajęć       Wykłady, seminaria   
Rada Słuchaczy LUTW       Opłaty LUTW


            Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządową, publiczną placówką kształcenia ustawicznego aktywizującą osoby starsze, działającą na podstawie uchwały Rady Miasta Legnicy z dnia 26 marca 2007r. Swoją działalność rozpoczął 26 września 2007r. Organem prowadzącym Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Miasto Legnica.
            W prowadzeniu LUTW dyrekcję CKZiU wspiera Rada Programowa oraz Zarząd LUTW.

            Celem Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:

 • Stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej (w tym w zakresie ochrony i promocji zdrowia), kulturalnej, twórczej i krajobrazowo-turystycznej dla osób starszych,
 • Aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia,
 • Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 •             Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 • Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe z różnych dziedzin nauki.
 • Konwersatoria z języków obcych.
 • Zajęcia informatyczne.
 • Warsztaty psychologiczne i artystyczne.
 • Spotkania z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki, polityki, gospodarki.
 • Zajęcia z kultury fizycznej i rehabilitację zdrowotną.
 • Aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą.
 • Działalność w zespołach, klubach i sekcjach zainteresowań.
 • Samopomoc koleżeńską i pracę społeczną słuchaczy.
 • Prowadzenie akcji informacyjnej i wydawniczej, propagującej działalność LUTW.
 •      W lutym 2010r. powstał przy LUTW chór "Appassionata"- obecnie "Amabile", który liczy 30 osób i osiąga ogólnopolskie sukcesy.
       Słuchacze uczestniczą w zajęciach dotyczących zagadnień: medycyny, filozofii, promocji zdrowia, psychologii, historii, edukacji regionalnej, prawa.
  Wysoki poziom wykładów i seminariów gwarantują naukowcy m.in. z Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy.
  LUTW współpracuje m.in. z: Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Miedzi, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej, Fundacją Uniwersytetu Jagielońskiego, Miejskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu, legnickim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

  Zapisy na LUTW odbywają się raz w roku. Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym nieczynna zawodowo, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów Legnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego słuchaczy. Przynależność do LUTW jest bezterminowa.

    76 852 42 46 wew.53


  KOMUNIKATY       Tygodniowy rozkład zajęć       Wykłady, seminaria   
  Rada Słuchaczy LUTW       Opłaty LUTW