Samorząd uczniowski


Przewodnicząca - Inka Samulewicz (kl. 2FHT)


Zastępca:

Dagmara Waksmundzka (kl. 3a)


Sekretarz:

Paulina Pięta (kl. 3AFK)


Skarbnik:

Katarzyna Uchwał (kl. 2FHT)


Rada Doradcza:

Wiktoria Kasprzak (kl. 3AFK)

Kacper Piwowarczyk (kl. 2K)


Opiekun Samorządu: mgr Mieczysława Kowalewska