Świetlica szkolna


Świetlica szkolna prowadzi zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze
od poniedziałku do piątku w godzinach:

7.30 - 15.3076 852 42 46 wew.38