Terminy spotkań z rodzicami

07.09.2017 zebranie - organizacyjne
09.11.2017 konsultacje,
klasy 4 technikum - propozycje ocen
07.12.2017 zebranie - propozycje ocen,
klasy 4 technikum wyniki klasyfikacji
11.01.2018 zebranie - wyniki klasyfikacji
05.04.2018 konsultacje,
klasy 4 technikum - propozycje ocen
10.05.2018 konsultacje
07.06.2018 zebranie - propozycje ocen rocznych