W tym dziale prezentujemy informacje dotyczące możliwości zatrudniania uczniów naszej szkoły przez pracodawców.

Znajdziecie tu wzory umów, załączniki konieczne do zawarcia umowy oraz materiały informacyjne z OHP, młodzieżowych biur pracy i urzędów.

Tutaj umieściliśmy także linki do aktów prawnych regulujących kształcenie uczniów - młodocianych pracowników.