CKZiU w Legnicy stwarza każdemu ogromne możliwości realizowania marzeń w szerokim wachlarzu szkół i zawodów. Kształcimy fachową kadrę nowoczesnych pracowników na wielu poziomach zawodowych w każdym wieku. Naszym nadrzędnym celem jest prowadzenie szerokiego zakresu działań edukacyjnych w formach szkolnych i pozaszkolnych, dzięki którym słuchacze mogą zdobywać wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Dążymy do tego, aby wyposażyć uczniów dorosłych w wiedzę zawodową i ogólną, która umożliwi im dalsze kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.