Opłaty za legitymacje szkolne, świadectwa i zaświadczenia.

Dyrektor CKZiU informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku opłata za wydanie duplikatu:
1. legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.
2. świadectwa / zaświadczenia wynosi 26 zł.

Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
59-220 Legnica, ul. Lotnicza 26
o numerze 24 1240 3464 1111 0010 5251 9094
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia/absolwenta, którego dotyczy duplikat.

 

Zasady wydawania duplikatów oraz wzory wniosków.

Plik w formacie PDF