Budynek, w którym obecnie mieści się Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego powstał ponad 100 lat temu. W 1912 r. wybudowano go przy ulicy Lotniczej (przed wojną nosiła nazwę Moltkestraβe) i znalazło w nim miejsce Królewskie Ewangelickie Seminarium Nauczycielskie, a po jego rozwiązaniu w 1925 roku, miejska szkoła rzemieślniczo-handlowa, w której kształcono dziewczęta na gospodynie domowe, wychowawczynie przedszkoli i opiekunki osób w podeszłym wieku. W szkole gospodarstwa domowego w latach trzydziestych naukę kontynuowali również chłopcy. W czasie II wojny światowej w budynku tym mieściła się niemiecka szkoła wojskowa. 16 stycznia 1946 r. w ramach repolonizacji nazw okolicznym ulicom nadano nazwy związane z wojskowością. W związku z tym zmieniono nazwę ulicy na: Lotnicza. Po wojnie budynek przeszedł w ręce Rosjan, którzy założyli w nim średnią szkołę dla dzieci oficerów i pracowników cywilnych Armii Radzieckiej. Po opuszczeniu miasta przez Rosjan, obiekt ten w 1993 r. przekazany został przez Kuratorium Oświaty w Legnicy Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 przekształconej następnie w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W 2011 roku Rada miejska przyjęła uchwały o połączeniu CKU z Zespołem Szkół Medycznych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy formalnie powstało w dniu 28 stycznia 2013 roku na mocy uchwały NR XXVIII/293/13 Rady Miejskiej Legnicy.

24 maja 2013r. - w wyniku konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Legnica - pierwszym Dyrektorem CKZiU zostaje Pani Izabela Stasiak-Kicielińska.

2 września 2013r. miała miejsce pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowo powstałym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy. W skład CKZiU wchodzą: Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Szkoła Policealna Nr 4, Szkoła Policealna Nr 5 oraz Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Decyzją Rady Miasta od 1 września 2018r. Centrum Kształcenia Praktycznego mieszczące się w Legnicy przy ul.Grunwaldzkiej zostaje włączone w struktury CKZiU.