Doradca zawodowy – udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia uwzględniając wiedzę i umiejętności uczniów a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

Obecnie funkcję doradcy zawodowego w CKZiU pełni Pani Gabriela Pietrzak

Plik w formacie PDF