Oferta edukacyjna CKZiU:


Prowadzi nabór na kierunki:


 • fototechnik NOWOŚĆ!

 • technik przemysłu mody NOWOŚĆ!

 • technik usług fryzjerskich  

 • technik żywienia i usług gastronomicznych 

 • technik technologii żywności  

 • technik handlowiec  

 • technik analityk  

 • technik kelner  


 • Kształci w następujących zawodach:


 • cukiernik
 • kucharz
 • piekarz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • krawiec •  REKRUTACJA - DOKUMENTY

  ---> Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1

  ---> Regulamin rekrutacji do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3

  ---> Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

  ---> Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych

  ---> Regulamin rekrutacji do Szkoły Policealnej Nr 5

  ---> Regulamin rekrutacji do Gimnazjum dla Dorosłych

  ---> WNIOSEK o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

  ---> WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły Policealnej

  ---> WNIOSEK o przyjęcie do Ośrodka Dokształcania Zawodowego

  ---> WNIOSEK o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

  ---> WNIOSEK o przyjęcie do Gimnazjum dla Dorosłych