Terminy spotkań z rodzicami.

W roku szkolnym 2021/2022.

02.09.2021 zebranie organizacyjne
16.12.2021 propozycje ocen na I semestr,
w klasach IV T1 – wyniki klasyfikacji
17.03.2022 zebranie śródroczne,
w klasach IV T1 – propozycje ocen rocznych
19.05.2022 propozycje ocen rocznych