Historię mamy na pewno ciekawą. Szkoła mieści się w budynku, w których wcześniej istniały szkoły polskie, niemieckie a nawet rosyjska.  Historia tych szkół jest więc i w jakiejś mierze historią naszej. Mimo rozwiązania ZSPS (Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego) stanowiące jego trzon Technikum Nr 1 kontynuuje tradycje "Spożywczaka" w ramach nowo powstałego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul.Lotniczej 26 w Legnicy.