Zadaniem szkoły jest nie tylko nauczanie, nie da się bowiem oddzielić nauczania i kształtowania wartości od siebie. Na szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność za jakość jej pracy na rzecz każdego dziecka, nie tylko za przekazanie wiedzy. Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich i jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie z dzieckiem, relacji opartej na wartościach, o których nie tylko mówi się, ale których się doświadcza (aby dobro czynić trzeba je znać).