Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2020-2021.

Plik w formacie PDF

Zasady zgłaszania szkód.

Plik w formacie PDF

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020-2021