Dyrektor Szkoły:              mgr Izabela Stasiak-Kicielińska

 

Wicedyrektorzy:              mgr Agnieszka Mozalewicz

                                         mgr Anna Chodor

                                         mgr Jerzy Golemo

                                         mgr Waldemar Chudziński