Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. W. St. Reymonta w Legnicy jest jedną z najstarszych szkół w naszym mieście. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury miasta i gminy Legnica. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, historię i tradycje, patrona Szkoły oraz środowisko, w którym Szkoła działa. Tu znajdziemy także podział strukturalny szkoły, statuty i inne ważne dokumenty oraz zestawienia wszystkich pracowników szkoły.