Rozpoczęła się rekrutacja na rok 2019 do wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Proszę najechać myszką na marker lub wybrać miejsce z listy w górnym, lewym rogu mapy

aby dowiedzieć się więcej o miejscach, w których w tym roku będą odbywać się staże.