Komenda Miejskiej Policji w Legnicy
  • ul. Asnyka 3-5
  • 59-220 Legnica
Telefon: Oficer Dyżurny
+48 76 876 15 20 lub 876 15 22
Faks: +48 76 876 15 25
Strona internetowa

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
  • ul. Dereniowa 52/54
  • 02-776 Warszawa
Tel:+48 22 641 15 01 lub 855 54 58
Faks: +48 22 641 15 65
Strona internetowa biura ds. Narkomanii
Strona internetowa dotycząca uzależnień

Telefony Zaufania:

Narkomania: 801 199 990
czynny codziennie w godz. 16-21

 

Uzależnienia behawioralne: 801 889 880
czynny codziennie w godz. 17-22