BLACHARZ SAMOCHODOWY

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 • jesteś dokładny i cierpliwy,
 • cechuje Cię dobry wzrok oraz
  sprawność fizyczna,
 • posiadasz zdolności techniczne,
 • potrafisz współdziałać z innymi.

 

Czym zajmuje się blacharz samochodowy?

 • dobiera materiały stosowane
  w blacharstwie samochodowym,
 • diagnozuje stan techniczny nadwozi
  pojazdów samochodowych,
 • ocenia stan techniczny nadwozi
  i wykonuje ich naprawy,
 • wykonuje zabezpieczenia
  antykorozyjne.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+
 • kursy umiejętności zawodowych:
  podstawy działalności gospodarczej,
  podstawy rachunkowości i marketingu,
  język obcy zawodowy...