FOTOGRAF

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • wiesz, że jesteś kreatywny,
 • chcesz się rozwijać, aby
  w przyszłości profesjonalnie
  zająć się fotografowaniem,
 • masz poczucie piękna i estetyki,
 • prawidłowo rozróżniasz barwy i formy...

 

Czym zajmuje się fotograf?

 • przygotowuje plan zdjęciowy,
 • rejestruje obraz,
 • obrabia i publikuje obraz.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+
  w Austrii,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  organizacja planu zdjęciowego,
  fotografia cyfrowa,
  camera obscura...