ROLNIK

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • jesteś wytrwały w dążeniu do celu,
 • lubisz aktywną pracę w terenie,
 • mieszkasz lub marzysz
  o mieszkaniu na terenie wiejskim,
 • lubisz obcować z przyrodą...

 

Czym zajmuje się rolnik?

 • prowadzi produkcję roślinną,
 • potrafi dobrać metody i środki
  ochrony roślin,
 • prowadzi produkcję zwierzęcą,
 • prowadzi produkcję roślin ozdobnych,
 • obsługuje środki techniczne
  stosowane w rolnictwie.
 • potrafi zorganizować zbyt zwierząt i roślin.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  zasady prowadzenia działalności
  gospodarczej, podstawy
  rachunkowości i marketingu,
  język obcy zawodowy...