TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

 

 

Cechy potencjalnego kandydata:

 

 • miłość do jedzenia i karmienia innych,
 • masz talent i jesteś kreatywny,
 • posiadasz zmysł estetyczny i poczucie elegancji,
 • potrafisz działać w zespole....

 

Czym zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych?

 • ocenia jakość żywności oraz jej przechowywanie,
 • sporządza i ekspediuje potrawy i napoje,
 • planuje i ocenia żywienie,
 • organizuje produkcję gastronomiczną,
 • planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

 

Zajęcia odbywają się w:

 • pracowniach technologii gastronomicznej,
 • pracowniach planowania żywienia,
 • pracowni obsługi gości.

 

Zdobywane kwalifikacje:

HGT.02 Sporządzanie i wydawanie dań

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+ w Hiszpanii,
 • praktyki zawodowe w renomowanych
  restauracjach w Polsce,
 • spotkania branżowe podczas targów
  gastronomicznych,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  barista, barman, obsługa przyjęć...