MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 • „od zawsze” lubiłeś samochody,
 • jesteś kulturalny i życzliwy,
 • stale pogłębiasz wiedzę na temat,
  samochodów,
 • masz dobry kontakt z ludźmi,
  lubisz pracować w zespole.

 

Czym zajmuje się mechanik pojazdów samochodowych?

 • wykorzystuje i doskonali wiedzę
  z podstaw motoryzacji,
 • obsługuje podzespoły i zespoły
  występujące w pojazdach samochodowych,
 • diagnozuje stan techniczny,
 • wykonuje naprawy pojazdów
  samochodowych.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+
 • kursy umiejętności zawodowych:
  podstawy działalności gospodarczej,
  podstawy rachunkowości i marketingu,
  język obcy zawodowy...