OGRODNIK

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • kochasz rośliny,
 • masz poczucie estetyki,
 • jesteś pracowity i systematyczny,
 • wczesne wstawanie nie jest
  dla Ciebie problemem ;) ....

 

Czym zajmuje się ogrodnik?

 • zakłada i przygotowuje uprawy ogrodnicze,
 • prowadzi produkcję sadowniczą,
 • prowadzi produkcję warzywną:
  dobiera gatunki warzyw, stosuje
  zasady ekologicznych upraw,
 • prowadzi produkcję roślin ozdobnych,
 • obsługuje maszyny i urządzenia
  stosowane w ogrodnictwie.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

OGR.02 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  florystyka, ekologiczne ogrody,
  język obcy zawodowy...