ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 • „od zawsze” próbujesz ustalać,
  przyczyny niesprawności samochodów,
 • masz dobrą koordynację,
  ruchowo-wzrokową,
 • jesteś spostrzegawczy i cierpliwy,
 • masz dobry kontakt z ludźmi
  i lubisz pracować w zespole.

 

Czym zajmuje się elektromechanik pojazdów samochodowych?

 • wykorzystuje i doskonali wiedzę
  z podstaw motoryzacji,
 • obsługuje i konserwuje elektryczne
  i elektroniczne systemy pojazdów,
  samochodowych,
 • diagnozuje stan techniczny,
 • wykonuje naprawy elektryczne
  i elektroniczne układów
  pojazdów samochodowych.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+
 • kursy umiejętności zawodowych:
  podstawy działalności gospodarczej,
  podstawy rachunkowości i marketingu,
  język obcy zawodowy...