TECHNIK ANALITYK

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • jesteś rzetelny i odpowiedzialny,
 • wykazujesz się innowacyjnością,
  a analityczne myślenie to czysta przyjemność,
 • lubisz kreatywne rozwiązania problemów....

 

Czym zajmuje się technik analityk?

 • przygotowuje sprzęt laboratoryjny
  i odczynniki chemiczne do badań analitycznych,
 • pobiera i przygotowuje próbki do badań analitycznych,
 • wykonuje badania analityczne surowców,
  półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,
  projektów graficznych,
 • wykonuje badania bioanalityczne i środowiskowe.

 

Zajęcia odbywają się w:

 • pracowni chemicznej, instrumentalnej
  i pomiarów technicznych oraz mikrobiologicznej,
  najlepiej wyposażonej na Dolnym Śląsku

 

Zdobywane kwalifikacje:

CHM.03 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • praktyki zawodowe w Legnickim
  Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
  Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
  Centrum Badań Jakości sp. z o.o.,
 • kursy umiejętności zawodowych.