STOLARZ

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • posiadasz zdolności manualne,
 • jesteś dokładny i cierpliwy,
 • masz wyobraźnię przestrzenną,
 • potrafisz koncentrować się na
  wykonywanej czynności...

 

Czym zajmuje się stolarz?

 • wykonuje wyroby z drewna
  i materiałów drewnopochodnych,
 • wykonuje prace związane
  z obsługą oraz konserwacją
  maszyn i urządzeń stosowanych
  w stolarstwie,
 • wykonuje naprawy, renowacje
  i konserwacje wyrobów z drewna
  i materiałów drewnopochodnych.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  komputerowe wspomaganie projektowania,
  dokumentacja projektowa, konstrukcyjna
  i technologiczna wyrobów z drewna...