PIEKARZ

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • jesteś dokładny i cierpliwy,
 • potrafisz współdziałać z innymi,
 • masz podzielną uwagę i chcesz
  pracować w szybkim tempie,
 • Twoje zmysły: węch, smak
  i dotyk są dobrze rozwinięte...

 

Czym zajmuje się piekarz?

 • przygotowuje surowce do
  produkcji wyrobów piekarskich,
 • sporządza półprodukty piekarskie,
 • dzieli ciasto i kształtuje kęsy
  na wyroby piekarskie,
 • przeprowadza rozrost oraz
  wypiek pieczywa,
 • obsługuje maszyny i urządzenia
  stosowane w produkcji
  wyrobów piekarskich.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  ciastkarstwo, wędliniarstwo,
  język obcy zawodowy...