ŚLUSARZ

 

 

 

Sprawdź, czy jest to zawód dla Ciebie?

 

 • jesteś dokładny i cierpliwy,
 • masz zdolności manualne,
 • cechuje Cię dobra koordynacja
  wzrokowo-ruchowa,
 • posiadasz zmysł artystyczny...

 

Czym zajmuje się ślusarz?

 • wykonuje szkice i rysunki techniczne,
 • wykonuje elementy maszyn,
  urządzeń i narzędzi metodą ręczną,
 • wykonuje elementy maszyn,
  urządzeń i narzędzi metodą
  obróbki maszynowej,
 • wykonuje, naprawia i konserwuje
  połączenia elementów maszyn,
  urządzeń i narzędzi.

 

Zajęcia odbywają się:

 • u wybranych pracodawców,
  którzy prowadzą kształcenie praktyczne
  młodocianych pracowników
  i wypłacają im wynagrodzenie.

 

Zdobywana kwalifikacja:

MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Możliwość uczestniczenia w kursach umiejętności zawodowych, szkoleniach, stażach:

 • staż w ramach programu Erasmus+,
 • kursy umiejętności zawodowych:
  podstawy działalności gospodarczej,
  podstawy rachunkowości i marketingu,
  język obcy zawodowy...